משתמשי המערכת

משתמשי המערכת מאופיינים על ידי ה"דגלים" הבאים (כן או לא)

 1. מוגבל:

  1. כן: לא רשאי לערוך חוזים. נקרא 'משתמשים מוגבלים'. משתמשים אלה לא יכולים לקבל זכויות להוסיף ולמחוק חוזים:

  2. לא: רשאי לערוך חוזים: נקראים משתמשים לא מוגבלים. יכולים גם לקבל רשות להוסיף ולמחוק חוזים

 2. מנהל מערכת?

  1. כן: רשאי לערוך טבלאות מערכת ולבצע משימות מנהליות. נקראים מנהלי מערכת.

  2. לא: רשאים רק לצפות בטבלאות מערכת. נאסר עליהם לערוך את הטבלאות האלה ולבצע משימות מנהליות

הזכויות הקשורות לעריכה של חוזים מתפצלות לשני מיקומים:

 1. הוספה ומחיקה של חוזים הן פריבילגיות שניתנות למשתמשים ישירות דרך טבלת המערכת 'משתמשים' (ראה טבלאות מערכת בעלות מבנה ייחודי להלן).

 2. ההיתר לצפות/לערוך נתוני חוזה ניתנת לכל משתמש כאשר הוא נוסף לרשימת "המורשים" של חוזה (ראה מגבלות עריכת מידע על בסיס הרשאת המשתמש להלן). ההיתר נקבע בהתאם ל-"תפקיד" שהוכרז מראש בטבלת המערכת שנקראת "תפקידים והרשאות" (ראה טבלאות מערכת בעלות מבנה ייחודי להלן): בכל פעם שמשתמש נוסף לרשימת "המורשים" של החוזה, המשתמש מקבל תפקיד. התפקידים ממפים באילו "חלקים" של החוזה (מסמכים, פריטים, אירועים וכו') המשתמש יכול לצפות ואילו מהם הוא יכול לערוך (להוסיף, למחוק, לשנות וכו').

הדגלים הרשומים למטה אינם קשורים זה לזה: משתמשים מוגבלים רשאים או לא רשאים לקבל זכויות של מנהלי מערכת ולהפך.

משתמשים מוגבלים ולא מוגבלים צריכים רישיונות שונים, והרישום של המערת קובע כמה משתמשים מכל סוג מותרים על ידי המערכת.