מגבלות עריכת מידע על בסיס הרשאת המשתמש
דף זה מספק מידע אודות הדרך בה פועל עורך החוזים כאשר קיימות מגבלות של הרשאות.

פרק זה כולל את הנושאים הבאים:

  • הרשאות הקשורות ללשוניות ולקבוצות השדות
  • סימני מגבלות גישה בתוך הדף הפעיל
הרשאות הקשורות ללשוניות ולקבוצות השדות

ההרשאה שיש לך בחוזה (מוצגת בכותרת צופה-החוזים, מצד שמאל), קובעת באילו קבוצות של שדות אתה רשאי לצפות בנתונים, ואילו פעולות עריכה אתה מסוגל לבצע בנתוני הקבוצות שאתה רשאי לראות (עריכה, הוספה ומחיקה, כאשר ה-2 האחרונות רלוונטיות רק לקבוצות מסוג רשומות-מרובות).

זכור כי חלק מן הקבוצות מופיע בנפרד - כל קבוצה בלשונית משלה, וחלק מופיע בצורה מרוכזת בלשונית "תכונות" (קבוצות של רשומה- בודדת) או בלשונית "מידע מיוחד לחוזה" (קבוצות מרובות-רשומות).

ההרשאות קובעות:

  • קבוצות שאינך רשאי לראות לא יופיעו כלל (או שיופיעו עם סימן של "חסימה" בלשונית).

  • בקבוצות שאין לך בהן הרשאות עריכה בכלל (לא שינוי, לא הוספה ולא מחיקה) לא תוכל שום פעולת עריכה.

  • בקבוצות שיש לך בהן הרשאות חלקיות של עריכה (שינוי, הוספה או מחיקה), תוכל לבצע את פעולות העריכה להן אתה רשאי בלבד.

לשונית "מבט סיכום" לא מאפשרת עריכה בשום מקרה.

סימני מגבלות גישה בתוך הדף הפעיל

סימנים לגישה מוגבלת (קריאה בלבד):

  • כיתוב "לצפייה בלבד" ליד שמה של קבוצת שדות: לא ניתן לבצע אף פעולת עריכה (שינוי, הוספה, מחיקה).

  • חסרים סימני ה"עפרון" בשורות בטבלה: לא ניתן לשנות.

  • חסרים סימני ה"X" בשורות בטבלה: לא ניתן למחוק.

  • שדות מסויימים של החלק "תכונות" ושל לשוניות אחרות של קבוצות של "רשומה בודדת" לא מציג פקדי עריכה כאשר החוזה במצב עריכה – לא ניתן לשנות נתונים אלה.

יש רשומות שאינן ניתנות לעריכה, ללא קשר למגבלות גישה, אלא כיוון שהן "נעולות".