שאלות ותשובות (FAQ) - למנהלי טכניים של מערכת TopContracts גרסה 15

1. Windows authentication
2. Independent Application-Pool based on Entity Framework 4.5, with recycling setting of 03:00 each night, and Idle time-out of 0.
3. הוסף Mime-Type עם Extension=.msg ו Mime type=application/vsd.ms-outlook
בהפקת דוח גדול, ה URL שנוצר עלול להיות גדול מידי ל Request Filtering ברירת המחדל של ה IIS.
פתרון הבעיה, בהוספת שתי התגיות הבאות לקובץ web.config שתחת תיקיית TopContracts\Report:
תחת <system.web> יש להוסיף:

<httpRuntime maxUrlLength="10999" maxQueryStringLength="2097151" maxAllowedContentLength="2147483648" />

ותחת <system.webServer> יש להוסיף:

<security> <requestFiltering> <requestLimits maxUrl="10999" maxQueryString="9999" /> </requestFiltering> </security>

1. היכנס ל IIS וסמן את האפליקציה של TopContracts
2. בחר Mime-Types
3. הוסף Mime-Type עם Extension=.msg ו Mime type=application/vsd.ms-outlook
In web.config, set the following:

<configuration>
<system.web>
<sessionState timeout="120"></sessionState>
</system.web>
</configuration>

In IIS application pools:

Right click the application pool, and click "Recycling"
Check "Specific time(s) (uncheck all others), and type 03:00 under it
Then go to "Advanced settings" of the application
In "Process model", type "0" in the "Idle time-our (minutes)" parameter

ל Service קוראים TopContractsService
הוא מותקן במחיצה הבאה:
C:\Program Files\Assembly Solutions\TopContractsService
1. היכנס אל ה Management Studio של SQL-Server בו הוקתנו נתוני המערכת
2. פתח חלון שאילתא חדש והרץ בו את שתי הפקודות הבאות:
(*) Select @version
(*) SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')
מהקישור שלהלן. יש לבחור SQLEXPRADV כדי שיותקנו כלי הניהול יחד עם מנוע מסד הנתונים...
קישור
אפליקצית Web Platform Installer של Microsoft צריכה להיות מותקנת על שרת האפליקציה כחלק מהכנתו להתקנה של מערכת ניהול חוזים. יש להוריד ולהתקין אותו מהקישור המצורף.
קישור
כאשר מפעילים את המערכת מדפדפן IE, דרושה גרסה 8 ומעלה. דפדפים רבים מותקנים כברירת מחדל עם Compatility mode, ואם הגדרה זו לא תבוטל, המערכת לא תוצג כהלכה. כדי לבטל הגדרה זו, יש להפעיל את התפריט של IE (לחץ על alt והתפריט יוצג), לבחור Tools -> Compatibility view settings, ולהסיר את הסימון שליד Display intranet sites in compatibility view.
במקרים בהם מידע על מבני נתונים במערכת לא נמחק גם לאחר סגירת דפדפן ואתחול IIS, יש לבצע ניקוי ידני של ה Local cache מתוך הדפדפן
לשם כך יש להיכנס ל Developer tools בדפדפן, מתוך אחד הדפים של המערכת (לא חשוב איזה), ולהריץ את הפקודה הבאה מה Console:
$.jStorage.flush()