דף הבית (ולוח המחוונים)
דף זה מתאר את הדף הראשי ולוח המחוונים, והפעולות האפשריות בדף זה

פרק זה כולל את הנושאים הבאים:

 • דוגמאות לדף הבית עם לוח מחוונים
 • החלקים בדף - טבלת פריטים אחרונים ולוח המחוונים
 • פעולות משתמש במסך
דוגמאות לדף הבית עם לוח מחוונים
מבנה
פעולות במסך
החלקים בדף - טבלת פריטים אחרונים ולוח המחוונים

הדף הראשי של המערכת מוצג כאשר נכנסים אל המערכת מהכתובת הראשית שלה (למשל בניווט לכתובת כמו http://myServer/TopContracts...).

לא חייבים לגשת אל המערכת דווקא מדף זה: ניתן לנווט אל המערכת דרך כתובות ישירות של דפים שונים ואף אלמנטים שונים שלה. כל RLs כזה הוא "כתובת חלופית" הפועלת כנקודות כניסה ליישום. להלן תיאור איך לנווט לאיזורים אחרים במערכת על ידי שימוש בסימניות.

הדף הראשי יכול להכיל שני חלקים - אחד מופיע תמיד, והשני מופיע רק אם הותקן מודול לוח המחוונים, ורק אם הוגדר לוח מחוונים אישי למשתמש המחובר, על ידי מנהל המערכת.

החלק שמופיע תמיד הוא "טבלת עשרת הפריטים האחרונים שעודכנו" - טבלה המכילה את רשימת 10 הפריטים האחרונים (אם יש כאלה, אחרת הרשימה יכולה להיות קטנה יותר ואף ריקה) שהתעדכנו ושקשורים למשתמש המחובר:

 • 10 הפריטים האחרונים נבחרים בהתאם לחותמת הזמן של העדכון שלהם. ניתן לדפדף לעמוד הבא וכך לראות פריטים נוספים.

 • לחיצה על כותרת העמודה ממיינת את הפריטים בסדר עולה לפי עמודה זו, ואז הדפדוף מתבצע בתוך הרשימה הממוינת. ליצה נוספת על אותה עמודה משנה את סדר המיון (יורד). לחיצה נוספת מבטלת את המיון. לחיצה על עמודה נוספת משלבת שני מיונים יחד (אפשר, למשל - למיין קודם לפי סוג פריט בסדר עולה, ואחר כך לפי תאריך עדכון בסדר יורד...)

 • כל משתמש יראה רק פריטים בהם יש לו הרשאה (דרך רשימת המורשים של הפריט).

 • מכיוון שכל עדכון בפריט קובע את תאריך העדכון שלו, גם כאשר הוא נעשה על ידי משתמש אחר מזה שכרגע מחובר למערכת, הרשימה עשויה להכיל פריטים שהמשתמש המחובר למערכת לא עדכן בעצמו.

החלק השני, האופציונלי, נקרא "לוח מחוונים" והוא מכיל מספר כלשהו של אלמנטים משני סוגים. סוג אחד נקרא "מחוונים" וכל אחד מהם מציג תוצאת חישוב או/ו חיפוש שמבוצע במערכת. הסוג השני הוא "לחצני פעולה מהירה", המאפשרים לבצע בצורה מקוצרת פעולה שהיתה דורשת סדרה של צעדים לביצוע בדרך ה"רגילה".

המחוונים בלוח הם אישיים - לכל משתמש במערכת יש לוח מחוונים משלו. לפיכך, הכותרת של כל מחוון, שמות הסדרות שלו, והערכים ליד כל אחד מחלקיו צריכים להיות ברורים למשתמש המחובר.

הערה הערה
על מנת לעשות שימוש במחוונים, יש להתקין מודול בשם "לוח מחוונים". מצד שני, על אף שמחוונים עושים שימוש בתוצאות של שאילתות ממסך החיפוש מבוסס הפרמטרים, אין צורך בהתקנה של מודול "חיפוש מבוסס פרמטרים".

קיימים מחוונים משלושה סוגים: מספר יחיד, גרף של סדרה בודדת, וגרף של סדרות מרובות. בכל אחד מהם, לחיצה על החלק המתאים תוביל לתוצאה המתאימה:

 • כאשר המחוון מציג את הערך "1", לחיצה עליו תוביל ישירות לפריט המתאים

 • כאשר המחוון מציג את ערך גבוה מ-"1", לחיצה עליו תוביל למסך תוצאות החיפוש המוכר, עם רשימת הפריטים המתאימים

לחצני פעולה מהירה קיימים במגוון נושאים, לדוגמא - יצירת פריט/פריט מסוג קבוע מראש ועם סטטוס קבוע מראש, הוספה ישירה של רשומת "תקלה" לטבלת "תקלות מדווחות" בפריט לבחירה מרשימה, וכו'.

פעולות משתמש במסך

פעולות אפשריות מרשימת הפריטים שעודכנו לאחרונה:

 • לחץ על כותרת של כל אחד מהשדות בטבלה, כדי למיין אותה על פי שדה זה. לחיצה ראשונה תמיין בסדר עולה, ולחיצה שנייה - בסדר יורד.

 • הקלק על הצלמית icon Edit של כל שורה כדי לפתוח את הפריט במצב עריכה.

 • הקלק על הצלמית icon View של כל שורה כדי לפתוח את הפריט במצב תצוגה.

 • הקלק על אלמנט לוח מחוונים (או על עמודה/פלח בתוכו) כדי לנווט אל הפריט המתאים (אם הערך המוצג הוא 1) או אל רשימת הפריטים המתאימה (אם הערך גבוה מ-1). .

פעולות עיקריות נוספות:

פעולות נוספות:

 • הצג/הסתר לוח מחוונים - לחץ כדי להציג או להסתיר את המחוונים. הכתובת שמתקבלת בדפדפן יכולה להישמר כסימניה לשימוש חוזר. רלוונטי רק למערכות שמותקן מהן מודול לוח המחוונים

 • ערוך לוח מחוונים - פעולה אדמיניסטרטיבית של התאמת לוח המחוונים. יכולה להתבצע רק על ידי מנהלי מערכת. רלוונטי רק למערכות שמותקן מהן מודול לוח המחוונים

 • לחיצה על שם המשתמש בפינה השמאלית העליונה מאפשרת בירור של הגרסה המותקנת, המודולים המורשים, והמשתמש המחובר...