יצירת חוזה חדש ריק, על פי סוג חוזה
יצירת חוזה חדש, על פי סוג החוזה
חלון דיאלוג יצירת חוזה חדש

פעולה זו יוצרת חוזה חדש, ריק מנתונים (למעט הנתונים המסופקים בחלון הדיאלוג של יצירת החוזה), על בסיס סוג חוזה מסויים.

פעולת הוספת החוזה מתחילה בחלון דיאלוג "יצירת חוזה חדש", ומיד עם אישור ביצוע הפעולה, ייפתח החוזה החדש שנוצר ב"עורך החוזים".

ניתן להפעיל תהליך יצירת חוזה חדש ממקומות שונים במערכת, ביניהם:

  • כפתור "+הוסף פריט" במסך הראשי

  • כפתור "+הוסף פריט" ב"צופה החוזים"

בחלון הדיאלוג "חוזה חדש", יש להזין שם לחוזה, לבחור סוג חוזה ולבחור סטטוס. סוג החוזה קובע את המבנה של החוזה שיווצר, ולא ניתן לשנותו לאחר יצירת החוזה, לכן חשוב לבחור סוג חוזה נכון כבר בשלב זה. סוגי החוזים צריכים להיות ברורים למי שעבר הדרכה מסודרת על המערכת (לכל ארגון סוגי החוזים שלו).

הערה הערה
הערה: קיימת דרך "עוקפת" לשינוי סוג חוזה לאחר יצירתו, והיא על ידי "שכפולו"/"העתקתו" (ראה להלן), כאשר במסגרת פעולה זו קובעים לו סוג חוזה חדש, ואז מוחקים את החוזה המקורי ממנו בוצעה ההעתקה.

בחלון הדיאלוג מופיע לחצן נוסף בשם "צרף קבצים". לחצן זה מאפשר לבחור, כבר בשלב זה, קובץ אחד או יותר, שיצורפו אל החוזה עם יצירתו. לאחר לחיצה על הלחצן, ניתן לנווט אל התיקייה בה נמצאים הקבצים שצריך לצרף, לבחור אחד או יותר (עם Ctrl או Shift), וכם אישור הפעולה בחלון הדיאלוג - ייפתח החוזה עם הקבצים.

לחיצה על כפתור "צור חוזה" תיצור חוזה חדש כששלושת המאפיינים האלה מוגדרים לפי הנתונים שהוזנו על ידי המשתמש, ותנווט אל החוזה החדש שנוצר במצב עריכה.

שים לב שמיד עם יצירתו, לחוזה חדש יש רק "מורשה" אחד: המשתמש שיצר אותו, בתפקיד "ברירת המחדל" שמוגדר עבור אותו משתמש. לפיכך, מומלץ כפעולה ראשונה, מיד אחרי יצירת החוזה, לקבוע לו רשימת מורשים.

הערה חשובה חשוב
הפעולה של יצירת חוזה חדש זמינה רק למשתמשים שיש להם הרשאה בשם "רשאי להוסיף חוזים".

הערה הערה
הערה: תיבת הרשימה "קטגוריה", מיועדת למערכות בהם מנוהלים לא רק חוזים, אלא גם פריטים מסוגים נוספים, כמו מכונות, וועדות וכו'. במקרה כזה, יש לבחור מתיבה זו קודם את הקטגוריה אליה רוצים להוסיף פריט.