יצירה של חוזים חדשים
פרק זה מתאר את האפשרויות העומדות בפניך ליצירת חוזים חדשים

שים לב: הפעולה של יצירת חוזה חדש זמינה רק למשתמשים שיש להם הרשאה בשם "רשאי לערוך חוזים" (ראה טבלת מערכת 'משתמשים', ב-טבלאות מערכת בעלות מבנה ייחודי לעיל).