מה חדש? גרסאות וחבילות תיקון

לחיצה על הכותרת של עמודה אחת בפעם הראשונה, מפעילה מיון לפי עמודה זו בסדר עולה. לחיצה שנייה מפעילה מיון לפי סדר יורד. לחיצה שלישית מבטלת את המיון.
לחיצת המשך על עמודה נוספת, ממיינת קודם לפי העמודה הראשונה, ואז לפי השניה. ניתן לבצע "מיון מרובה" כזה על כל העמודות בטבלה.
פעולת הדפדפוף פועלת בשילוב עם המיון ומשמרת אותו תוך כדי המעבר בין הדפים.
לביטול המיון - יש לרענן את המסך.
שגיאות הנוצרות במסגרת של תוספי-פעולות (Action Extensions), מוצגות על המסך המתאים ומאפשרות למשתמשים להבין את מהות התקלה ולנסות לפתור אותה
בכל פעם שמאחסנים בשדות טקסט/טקסט-ארוך ערכים המכילים טקסט קישור באינטרנט וכתובות אימייל, המערכת מתרגמת אותם אוטומטית לקישורים, ומאפשרת לפתוח אותם בלחיצה.
יש לכלול את הקידומות המתאימות באופן מלא על מנת לעשות שימוש באפשרות זו: http://... + mailto:...
במסך הצופה של כל פריט, מוצג עכשיו הסוג שלו בסוגריים ליד שמו.
...במקום מצד ימין, באופן שהפריע להבין את שם הפריט...
שמות הדפים במסכי האדמיניסטרציה הכילו יותר מידי מלל - המלל קוצר וסדר המילים הוחלף, על מנת שקל יהיה להבין באיזה דף מדובר מהכותרת שלו בדפדפן (כולל שיפור אפשרות שמירתו במועדפים)
בחבילת שירות זו תוקנו כ-40 "באגים", ביניהם (*) העתקת חוזים לא מעבירה ערכי שדות בין מבנים זהים, (*) כשלון בהפקת דוחות ממשפחה טבלאית (*) איטיות בדף מנהל-ההתראות כאשר יש הרבה התראות סגורות (*) בהתקנות ללא מודול התראות לא ניתן למחוק חוזים או לשכפל אותם (*) לחצן "הצג התראות של אחרים הפסיק לעבוד במסך מנהל ההתראות" (*) שדות מסוג מסמך לא מציגים את המידע של המסמך הקשור, כאשר קיים כזה, ...
פעולת הדפדפוף מאפשרת לעבור בקלות בין החוזים - בכל דף מוצגים עשרה חוזים וניתן כעת לדפדף ביניהם
הסדר נשמר - ממועד העדכון המאוחר ביותר, בסדר יורד של מועד העדכון...
ניתן לייצר כעת "דוח מהיר" לכל פריט/חוזה, מבוסס Excel. הדוח מכיל את כל הפרטים של הפריט/חוזה (שהמשתמש המחובר רשאי לראות), ומתבסס על סוג-תבנית כמפורט להלן.
הפקת "דוח מהיר" יכולה להתבצע משני מקומות:
 1. מ"צופה הפריט/חוזה" עצמו, על ידי לחיצה על הפק דוח/ייצא - ייצא ל Excel. המבנה של הדוח שנוצר מתבסס על משפחת התבניות הנקראית "תבנית גליונות", ודומה למבנה של הפריט/חוזה במערכת.
 2. מ"תוצאות החיפוש" במסכי החיפוש-המהיר והחיפוש-המתקדם, על ידי סימון כל הפריטים/חוזים שרוצים לראות בדוח המהיר בטבלת תוצאות החיפוש, לחיצה על צור דוח - צור דוח מהיר, ובחירת "סוג התבנית" מחלון הבחירה שנפתח ("תבנית גליונות" - שמציגה כל פריט/חוזה בגליון נפרד בדוח, או "תבנית טבלה" שמציגה את כל הפריטים בטבלה אחת בגליון יחיד בדוח).
במהלך ההפקה יוצג מסך המתנה לדוח, ובסיום ההפקה, תוכלו להוריד את הקובץ שנוצר אל המחשב שלכם, ולפתוח אותו בעזרת Excel (דורש התקנה של Excel על תחנת העבודה). במקום להמתין, אפשר ללחוץ על הלחצן "סגור ושלח במייל כשמסתיים" - ואז הדוח יישלח אל המייל של העובד שהפיק אותו, מייד כשהמערכת תסיים לעבד אותו.
המערכת מאפשרת ליצור דוחות מבוססי תבניות Excel, המציגים מידע "מעובד" ו"מאורגן" בהתאם ל"משפחה" של תבניות. כדי להשתמש ביכולת זו, יש לפנות אל הספק להקמת תבניות דוח מתאימות.

הפקת "דוח מבוסס תבנית" יכולה להתבצע משני מקומות:
 1. מ"צופה הפריט/חוזה" עצמו, על ידי לחיצה על הפק דוח/ייצא - צור דוח מתבנית (Excel), ובחירת "סוג התבנית" מחלון הבחירה שנפתח ("תבנית גליונות" - שמציגה כל פריט/חוזה בגליון נפרד בדוח, או "תבנית טבלה" שמציגה את כל הפריטים בטבלה אחת בגליון יחיד בדוח)..
 2. מ"תוצאות החיפוש" במסכי החיפוש-המהיר והחיפוש-המתקדם, על ידי סימון כל הפריטים/חוזים שרוצים לראות בדוח המהיר בטבלת תוצאות החיפוש, לחיצה על צור דוח - צור דוח מתבנית (Excel), ובחירת "סוג התבנית" כאמור לעיל.
במהלך ההפקה יוצג מסך המתנה לדוח, ובסיום ההפקה, תוכלו להוריד את הקובץ שנוצר אל המחשב שלכם, ולפתוח אותו בעזרת Excel (דורש התקנה של Excel על תחנת העבודה). במקום להמתין, אפשר ללחוץ על הלחצן "סגור ושלח במייל כשמסתיים" - ואז הדוח יישלח אל המייל של העובד שהפיק אותו, מייד כשהמערכת תסיים לעבד אותו.
בכל פעם שמוצג מסך הפקת דוח, ניתן ללחוץ על הלחצן "סגור ושלח במייל כשמסתיים" - ואז הדוח יישלח אל המייל של העובד שהפיק אותו, מייד כשהמערכת תסיים לעבד אותו. עם הלחיצה על הלחצן, מסך הפקת הדוח ייסגר באופן אוטומטי.
במידה והמערכת לא הצליחה להפיק את הדוח, מסיבה כלשהי, תשלח הודעת מייל למשתמש עם הודעה על אי ההצלחה, ותיאור השגיאה שגרמה לכך (יש להעביר הודעת מייל זו לתמיכה הטכנית כדי לנסות ולפתור את הבעיה)
בכל פעם ששדות מסוג "זיהוי פריט/חוזה" ו"שם פריט/חוזה" מופיע בדוח Excel, לחיצה על התא המכיל נתון זה "פותחת" את החוזה/פריט בדפדפן (במבט צפייה; דורש הרשאות מתאימות כמובן)
בכל פעם ששדה מסוג "שם מסמך" מופיע בדוח Excel, לחיצה על התא המכיל נתון זה "פותחת" את המסמך הקשור באופן ישיר (דורש הרשאות מתאימות לחוזה/פריט המכיל את המסמך כמובן)
סוגי התאים בדוחות Excel מותאמים כעת לסוגי השדות שבמערכת - שדות תאריך מופקים לתאים בעיצוב "תאריך" ב Excel, ושדות מסוג "מטבע" מופקים לשדות נומריים עם "עיצוב" שמכיל את שם המטבע מהמערכת.
המערכת מאפשרת ליצור "קשרים" ויחסים של הררכיה (אב/בן) בין פריטים מקטגוריות שונות (חוזים ואחרים). ניתן ליצור קישור בין פריטים קיימים, או לייצר פריט-חדש ולקשור אותו מייד לפריט קיים. לקישור כזה יש מספר השלכות:
 1. ברגע שנוצר קשר בין פריטים A ו B, הקשר הזה יופיע תחת טבלה ייעודית, גם בתוך A וגם בתוך B. אם A הוא מסוג "חוזים" ו B הוא מסוג "פרויקטים", הרי שבתוך A תופיע טבלה שנקראית "פרויקטים" ובתוך הטבלה, יופיע הקישור ל B, ובתוך B תופיע טבלה שנקראית "חוזים" ובתוכה קישור ל A.
  הקישור מאפשר להציג את נתוניו של הפריט הקשור בלחיצה אחת.
  מחיקת הקישור לא משפיעה על הפריטים עצמם - רק הקשר ביניהם נמחק.
 2. ברגע שנוצרת הררכית אב/בן בין פריטים, החיבור ביניהם מוצג כמו בין פריטים "קשורים" רגילים, אך סוג הקשר מוגדר "בן". במקרב כזה, אם A הוא אבא של B, הרי שב-A תופיע טבלה מהקטגוריה של B, ואחת השורות בה תפנה ל B. ב-B, מצד שני, לא תהא טבלה, אלא השדה "פריט אב" יכיל את שמו של A.
  להבדיל מ"קשרים" רגילים, בהררכית אב/בן יכול להיות אבא אחד בלבד לפריט, אך לפריט יכול להיות מספר כלשהו של "בנים". כמו כן, במחיקת פריט אב, המערכת יכולה למחוק באופן אוטומטי את פריטי הבן (תלוי בהגדרות מערכת). כמו כן, כאשר מוחקים פריט בן מסויים מתוך האב שלו, המערכת מאפשרת למחוק ממש את פריט הבן, או למחוק רק את הקשר בין הפריטים ולהשאיר את פריט הבן עצמאי (ללא חיבור לפריט אב).
יצירת קישור בין פריט לפריט אחר שכבר קיים - מתוך מסך "עורך החוזה/פריט", על ידי לחיצה על פריטים קשורים - צור קישור לפריט קיים, בחירת סוג הקשר (פריט ילד/פריט קשור), ואז בחירת הפריט עם אפשרות סינון של קטגוריה.
יצירת פריט חדש עם קישור לפריט שכבר קיים - מתוך מסך "עורך החוזה/פריט", על ידי לחיצה על פריטים קשורים - צור פריט קשור חדש, בחירת סוג הקשר (פריט ילד/פריט קשור), פרמטרים ליצירת הפריט החדש, ומורשים לפריט זה.
הקביעה אילו סוג של קשרים ניתן ליצור מתבצעת על ידי מנהל המערכת. כמו כן, יכול המנהל לקבוע שהמערכת "תציע" באופן אוטומטי שיוך/קישור לפריטים מסוגים מסויימים, כאשר מוצג פריט מסוג שמתאים לקשר כזה (למשל - "להציע" לקשור "פרויקט" ל"הזמנות רכש" באופן אוטומטי)
במסך החיפוש יש לשונית בשם "עץ פריטים וקבצים". בחירת לשונית זו לפני הלחיצה על לחצן "חפש", תגרום למערכת להציג את תוצאות החיפוש כעץ של קשרים וקבצים: כל הפריטים שנמצאו (מהקטגוריה שנבחרה עבור החיפוש - חוזים, פרויקטים, מכונות וכו') יוצגו עם כל הקבצים שלהם, וכן עם הקשרים לפריטים אחרים (כולל הררכית אב/בן).
ליד כל קובץ, מופיעים פרטיו, וכן לחצן לפתיחת הקובץ - לחיצה על לחצן זה תציג את הקובץ באופן ישיר, ללא צורך "להכנס" אל החוזה/פריט המכיל אותו.
מסכי המערכת הותאמו באופן מלא להצגה מתוך דפדפן על התקנים ניידים (טלפונים חכמים / טאבלטים). תפריטים שאינם חיוניים מוסתרים, כמות הפרטים בטבלאות מופחתת לנוחות התצוגה, גודל הכתב גדל משמעותית, וכו'.
לחצנים שנועדו ל"פתיחה" של פריטים/חוזים מועלמים במבט "מובייל", ובמקומם, יש ללחוץ על שם החוזה/פריט כדי לפתוח אותו.
בכל טבלת-שדות בחוזה/פריט, מוצג לחצן "שכפול" חדש בכל שורה (במצב עריכה), בצבע אפור.לחיצה על לחצן זה, תיצור רשומה חדשה, משוכפלת מנתוני הרשומה ממנה התבצעה הלחיצה.
במסך העריכה שנפתח לרשומה החדשה, ניתן "לבטל" את הפעולה, ובמקרה זה, הרשומה החדשה המועתקת לא תשמר.
בכל מקום בו המערכת מציגה "קבצים מצורפים", מוצג כעת מידע רב בנוגע לקבצים אלה - צלמית עם סוג הקובץ, גודל הקובץ, מועד יצירתו, ושם המשתמש שיצר אותו.
במידה וב=סוג הקובץ אינו מוכר, תופיע צלמית של "קובץ כללי".
נתון זה התווסף בגרסה זו לצוגה
בכל מקום בו חשוף המשתמש הנוכחי לפריט שאין לו הרשאה אליו (פריט אב של הפריט אליו הוא כן רשאי, תוצאת חיפוש, וכו'), יופיע המלל "פריט חסוי XYZ", כאשר XYZ הוא המספר המזהה של הפריט/חוזה, במקום שם הפריט/חוזה.
המסך מציג מידע מורחב, כמו מוגבל/לא-מוגבל, מנהל מערכת, מנהל ראשי של מערכת, תפקיד ברירת מחדל, וכו'.
בחבילת שירות זו תוקנו כ-60 "באגים", ביניהם - הלשונית "עץ" בחלון החיפוש המתקדם לא מתנקה כאשר החיפוש אינו מחזיר תוצאה; שינויים מבניים אינם משתקפים במערכת אלא לאחר ביצוע אתחול שלה; פתיחת קישור לקובץ שאינו קיים, מציגה מסך ריק ללא הסבר, וכו'...
קישור זה פותח דף לביטול ההתראה. הגף אינו דורש הזדהות במערכת, והוא פתוח לכל נמען של כל התראה, בין אם יש לו הרשאה לחוזה שממנו יצאה ההתראה או לא.
המסך נפתח עם האפשרויות הבאות:
 1. ההתראה עדיין בתוקף - ניתן לבטלה מהדף.
 2. ההתראה בוטלה כבר - הודעה מתאימה תוצג, לא ניתן (ולא נדרש) לבצע שוב פעולת ביטול להתראה...
 3. ההתראה לא נמצאה במערכת - הודעה מתאימה תוצג.
ההורדה יצרה עותק מיותר במחשב הלקוח בכל פעם שבוצעה גישה למסמך
המערכת מציגה לחצן + חדש ליד כל שדה מסוג קטלוג. לחיצה על לחצן זה מאפשר הוספה ישירה של רשומת קטלוג ויצירת הקשר בינה לבין השדה מסוג קטלוג.
המערכת עולה מהר יותר, מציגה חוזים מהר יותר, ומציגה תוצאות חיפוש מהר יותר...
המניעה מתבצעת על ידי הצגת חלון דיאלוג אישור פעולה סטנדרטי של הדפדפן. מטרה: מניעת אובדן מידע כתוצאה מניווט החוצה מהדף...
פעולת ה"חיפוש המהיר" שונתה כך שמכל דף ראשי (כל קטגוריה - חוזים, פרויקטים, נהלים וכו'), החיפוש מתבצע בתוך קטגוריה זו בלבד
המערכת מאפשרת ליצור התראות גם ללא חיבור לארועים קשורים, כולל תיאור לכל התראה:
 1. להתראות ללא חיבור לארוע, ניתן לציין באופן ידני טקסט שהוא "כותרת התראה" (התראות עם יבור לארוע מציגות את שם הארוע במקום הכותרת)
 2. לכל התראה ניתן להוסיף הערה בטקסט-ארוך
הכותרת והטקסט הארוך מופיעים במייל ההתראות.
המערכת מאפשרת להזין "דיווח סטטוס" כטקסט לכל התראה, ממסך ניהול ההתראות.
מלל זה יוצג גם במסך ניהול ההתראות מרגע זה ואילך, וגם יוצג במיילים שנשלחים בקשר להתראה זו, לכל הנמענים, עם ציון שמו של מי שכתב את המלל...
בחבילת שירות זו תוקנו כ-110 "באגים", ביניהם - דחיסת כתובת מסך הדוח לתמיכה בדוחות המבוססים על מספר גדול של חוזים; קבצי MSG שמצורפים לחוזים יורדים באופן לא תקין; אזהרת "רשומת קטלוג קשורה לחוזה ולכן לא יכולה להמחק" מוצגת גם כאשר המשתמש לא מבצע פעולת מחיקה בקטלוג; המערכת לא מונעת מן המשתמש להפיק דוח כאשר לא מסומנים חוזים בטבלת תוצאות החיפוש, וכו'...