פונקציונליות משותפת

בפרק זה נדון בפונקציות הנפוצות הקשורות לטבלאות מערכת.

פרק זה כולל את הנושאים הבאים:

 • מצב תצוגה, מצב עריכה, שמירה וביטול שינויים
 • שינוי תצוגת הנתונים בטבלה
 • תצוגה במספר שפות
 • עריכת רשומות של טבלאות המערכת
מצב תצוגה, מצב עריכה, שמירה וביטול שינויים

טבלאות מערכת של פונקציות נפוצות מוצגות ראשית ב-"מצב תצוגה" שאינו מאפשר עריכה. משתמשים רשאים לעבור ל-"מצב עריכה" שמאפשר עריכה, ולהחליט אם לשמור את כל השינויים שבוצעו בעריכה כשהם היו במצב עריכה, או לבטל כדי לחזור למצב תצוגה ולהחזיר לקדמותם את כל השינויים שנעשו.

הכפתורים הבאים משותפים לכל טבלאות המערכת:

 1. כפתור עריכה: משמש לכניסה ל-"מצב עריכה" ולעריכת ערכים של טבלת המערכת הנבחרת (זו שנבחרה מתוך הרשימה הנפתחת).

 2. כפתור שמירה: משמש לשמירת כל העדכונים שנעשו בטבלת המערכת הנבחרת (לרבות ערכים חדשים וערכים שנמחקו) ולחזרה למצב תצוגה. הערה: אי לחיצה על הכפתור הזה יכולה לגרום לאובדן כל השינויים שבוצעו על ידי המשתמש מרגע שהוא לחץ על כפתור העריכה. כפתור זה מופעל

 3. כפתור ביטול שינויים: משמש לביטול העדכונים שנעשו בטבלת המערכת הנבחרת ולחזרה למצב תצוגה.

המעבר בין טבלאות המערכת מהרשימה הנפתחת נחסם כאשר נמצאים במצב עריכה. עליך לשמור או לבטל כדי לחזור למצב תצוגה, על מנת לבחור טבלת מערכת אחרת.

בזמן שנמצאים במצב תצוגה, ועל מנת למנוע מהמשתמש אובדן נתונים לא רצוי, התפריט העליון משתנה למצב "בעריכה", שבו לחיצה על כל אחד מהכפתורים שבו פותחת את הדף המבוקש בכרטיסיה חדשה בדפדפן. אם המערכת אינה מספקת פונקציה כזו, לחיצה על כל אחד מהכפתורים תבצע הפנייה מחדש של המשתמש אל מחוץ לדף מבלי לשמור את השינויים שבוצעו.

מצב "בעריכה" מספק סימן חזותי בדמות סימנים כחולים קטנים בפינה של כל כפתור שבתפריט העליון:

Diagram 006n 431

לחיצה על "שמור" או "בטל שינויים" מוציאה מהמצב, והסימנים החזותיים נעלמים. לחיצה על כפתור בתפריט העליון לאחר מכן תנווט אל הדף המבוקש באותה כרטיסיה בדפדפן.

שינוי תצוגת הנתונים בטבלה

מיין: לחץ על כל אחת מכותרות העמודות של הטבלה כדי למיין בהתאם לנתונים של העמודה. לחץ שוב כדי לעבור בין סדר יורד לסדר עולה.

שנה גודל: החזק וגרור את הקצוות של כותרות העמודות של הטבלה כדי לשנות את גודל העמודות.

תצוגה במספר שפות

בהתקנות עם שפות מרובות, תיבת סימון שנקראת "הצג את כל השפות הזמינות" מוצגת. סמן אותה כדי להציג את כל השפות הזמינות של טבלת המערכת, וכדי לאפשר עריכה של כל אותן שפות כאשר אתה עורך ערך. מספר השפות נקבע לפי חבילות השפה שהותקנו. עבור כל שפה, הטבלה מציגה שתי עמודות - תיאור קצר ותיאור ארוך. תיאורים קצרים הם חובה עבור כל השפות המוצגות.

בהתקנות עם שפות מרובות, אם תיבת הסימון שנקראת "הצג את כל השפות הזמינות" אינה מסומנת, תוצג רק שפה אחת, וכאשר מוסיפים ערכים חדשים, ה-"תיאורים" של כל השפות שאינן מוצגות יתמלאו באופן אוטומטי בתיאורים של השפה היחידה שנמצאת בשימוש.

עריכת רשומות של טבלאות המערכת

טבלאות מספקות כפתור כדי לפתוח חלון "קופץ" לצורך עריכה של הנתונים שלהן. כפתור נוסף מאפשר צפייה בנתונים בחלון קופץ במקום עריכה שלהם אם המשתמש נמצא במצב תצוגה.

רשומות מסוימות שאינם מוצגים בטבלה עשויים לא לאפשר עריכה כלל (לרבות מחיקה). אלה נקראים "רשומות נעולות", והם מקודדים בתוך המערכת ללא אפשרות לשנותם.

הפונקציות שלהלן משותפות לכל טבלאות המערכת:

 1. כשאתה נמצא במצב עריכה, הקלק על צלמית "העיפרון" של כל שורה כדי לפתוח טופס קופץ עבור אותה שורה במצב עריכה.

  צלמית "עיפרון":

  Diagram 007n 434pencil
 2. כשאתה נמצא במצב תצוגה, לחץ על צלמית "זכוכית מגדלת" של כל שורה כדי לפתוח טופס קופץ עבור אותה שורה במצב תצוגה.

  צלמית "זכוכית מגדלת":

  Diagram 007n 434glass
 3. כשאתה נמצא במצב עריכה, הקלק על כפתור "הוסף" שמעל לטבלה כדי לפתוח טופס קופץ עבור שורה חדשה.

 4. כשאתה נמצא במצב עריכה, הקלק על צלמית "מחיקה" של כל שורה כדי למחוק אותה.

  צלמית "מחיקה":

  Diagram 007n 434cross