בחירת טבלאות מערכת לצפיה ולעדכון

דף זה נותן הסבר בנוגע לאופן בו עורכים נתוני טבלאות מערכת במסך "העדפות המשתמש"

פרק זה כולל את הנושאים הבאים:

 • מבנה המסך וסדר הפעולות הראשוני
 • כך תמצאו את הטבלה בה אתם רוצים לערוך נתונים...
מבנה המסך וסדר הפעולות הראשוני

להלן מבנה המסך (עבור משתמשים עם הרשאת "מנהל מערכת")

Admin Page Structure

סדר הפעולות במסך:

Admin Page Actions General

סדר פעולה

פעולה

הסבר הפעולה

מידע נוסף בנוגע לפעולה

1

בחירת סוג טבלה

בחירת סוג הטבלה אותה רוצים לערוך:

טבלאות מערכת, רשימות ערכים של שדות מסוג רשימה, רשומות קטלוג

2

בחירת הטבלה לעריכה

בחירת הטבלה אותה רוצים לערוך, מתוך הסוג שנבחר קודם:

 1. טבלאות מערכת:

  יש לבחור את הטבלה שאת נתוניה רוצים לערוך מתוך תיבת-הרשימה של טבלאות המערכת.

 2. רשימות ערכים של שדות מסוג רשימה:

  יש לבחור את קבוצת השדות שמכילה את השדה מסוג רשימה שאת נתוניו רוצים לערוך, ואז לבחור את השדה.

 3. רשומות קטלוג:

  יש לבחור את הקטלוג שאת רשומותיו רוצים לערוך מתיבת הרשימה של הקטלוגים.

מה ניתן לבחור?

 1. טבלאות מערכת:

  העדפות משתמש/תחנה, סוגי חוזים, מטבעות, סוגי ארועים, סטטוסי חוזים. זוהי רשימה קבועה שאינה תלויה בהתקנה ובמהדורה.

 2. רשימות ערכים של שדות מסוג רשימה:

  כל השדות מסוג "רשימה" בכל קבוצות השדות המוגדרות כתבניות עבור החוזים. רשימה זו תלויה בתבניות שהוקמו עבור החוזים, ואלה שונות בכל התקנה.

 3. רשומות קטלוג:

  כל הרשומות של כל הקטלוגים הפעילים המערכת. רשימה זו תלויה בתבניות שהוקמו עבור החוזים, ואלה שונות בכל התקנה.

3

עריכת נתוני הטבלה

עריכת נתוני הטבלה ושמירת השינויים

יש לעבור למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן "עריכה", לערוך את הנתונים בטבלה בהתאם לצורך (הוספת רשומות חדשות לטבלה, מחיקת רשומות, או עדכון נתוני רשומות), ואז ללחוץ על לחצן "שמור" כדי לשמור את כל השינויים שבוצעו בטבלה.

כך תמצאו את הטבלה בה אתם רוצים לערוך נתונים...

למסכי הניהול מגיעים בדרך כלל כאשר מתעורר צורך בהוספת נתונים חסרים לטבלאות (מכל הסוגים), או בעדכון נתונים אלה. ברגע שהצורך מוגדר, קל למצוא את הטבלה אותה צריך לערוך:

אם רשימת הנתונים שרוצים לערוך...

וכדי למצוא את ערכיה צריך...

היא אחד מאלה של: סוג חוזה, סוג אירוע, מטבעות, סטטוסי חוזים

לבחור "טבלאות מערכת", ואז לבחור את הטבלה מתיבת הרשימה של הטבלאות

היא אוסף הערכים של שדה מסוג רשימה, המופיע כך בחוזה:

Field Of List Type

עיין לרגע בחוזה בו גילית שעליך לערוך את הרשימה; מצא בחוזה את שמה של "קבוצת השדות" שמכילה את השדה-מסוג-רשימה שאתה מעוניין לערוך. בחלון ניהול הטבלאות, בחר "רשימות ערכים של שדות מסוג רשימה", ובחר את שם קבוצת-השדות בתיבת הרשימה שמימין.

במידה ובקבוצת שדות זו יש רק שדה אחד מסוג רשימה, תוכל לראות מייד את רשימת הערכים האפשריים של השדה שחיפשת. אחרת, בחר את השדה שאת ערכיו אתה רוצה לערוך מתיבת הרשימה שמשמאל.

Admin List Type Fields

היא אוסף הרשומות של שדה מסוג קטלוג, המופיע כך בחוזה:

Field Of Catalog Type

עיין לרגע בחוזה בו גילית שעליך לערוך את הרשימה; מצא בחוזה את שמה של "קבוצת השדות" שמכילה את השדה-מסוג-קטלוג שאתה מעוניין לערוך. בחלון ניהול הטבלאות, בחר "רשומות קטלוג", ובחר את שם הקטלוג בתיבת הרשימה של הקטלוגים.

Admin Catalog Type Fields