הודעות התראה
הודעות התראה
הודעת מייל מרכזת של התראות

כל זמן שבמערכת קיימת התראה "פעילה" (שהמשתמש עדיין לא ביטל/מחק אותה), המערכת יוצרת ומפיצה הודעת אימייל יומית שנקראת "הודעת התראה" המבוססת על עליה.

הודעות התראה מכילות תמיד (ראה תמונה לעיל):

  • קישור אל מסך ניהול ההתראות, ממנו ניתן לבטל את ההתראו, יחד עם קישור כללי לתוך המערכת

  • רשימה של ההתראות, אחת מתחת לשניה, עם קישורים מתאימים לטיפול בהן

  • סיכום מספר ההתראות הפעילות

הודעות התראה מכילות גם, בדרך כלל (ניתן לשנות ברירת מחדל זו):

  • אם ההתראה מבוססת על "אירוע" - את שמו (למשל - "מועד אחרון למימוש אופציה להארכת הסכם בתנאים מועדפים") והתאריך שבו הוא מתרחש (למשל - 31.12.2016).

  • המועד שבו נשלחה ההודעה על ידי המערכת (זה המועד שהודר עבור התראת-הפריט, אם יש כזו שממנה נוצרה ההתראה). ככל שמועד זה מתרחק, כך יש עיכוב בביצוע.

  • תיאור טקסטואלי נוסף של ההתראה, שיכול לשמש לרישום מידע חשוב נוסף היכול להסביר לנמען מהן פעולות שיש לבצע, מטרתן, האמצעים שעומדים לרשותו וכו' (למשל - "הספק התחייב בסעיף 4 בהסכם לשמור על אותם מחירים גם בשנת האופציה; איש הקשר לנושא - משה לוי...)".

  • שם הפריט (חוזה) הקשור להתראה, מזהה המערכת שלו וקישור לפתיחתו (בדפדפן).

  • קישור לדף מיוחד שמאפשר לך לבטל את ההתראה בלי להיכנס אל המערכת; בהתראות הקשורות לסבב אישורים, ניתן יהיה לצפות מדף זה סמסמך/פריט שיש לאשר, ולבצע פעולות אישור/ביטול/טעינת-גרסה חדשה

הודעות התראה נבנות בהתאם לסוגי ההודעות, שמנוהלות בטבלת מערכות תואמת הנושאת את אותו שם (ראה טבלאות מערכת בעלות מבנה ייחודי להלן), ומגדירות את המבנה של הודעות האימייל ותוכנן.

הודעות התראה נבנות בשפה שנבחרה כברירת המחדל של כל אחד מהנמענים: נמענים שונים יכולים לקבל את אותן הודעות התראה, אלא שהן יהיו בשפות שונות.