העדפות משתמש (אדמיניסטרציה)

דף זה נותן רקע לנושא האדמיניסטרציה, ומפנה למקורות בהם ניתן למצוא מידע נוסף לגבי פעולות הניהול הנפוצות

להלן רשימת נושאים משותפים לכלל פעולות הניהול, שיכולים לעניין אותך לצורך עבודה עם איזור הניהול:

פרק זה כולל את הנושאים הבאים:

  • אדמיניסטרציה / העדפות משתמש
  • איך ניתן לדעת אילו הרשאות יש לי?
  • רשימת טבלאות באיזור האדמיניסטרציה
אדמיניסטרציה / העדפות משתמש

"טבלאות מערכת" ו"קטלוגים" מכילים נתונים המוזנים אל חוזים במהלך העבודה השוטפת (לדוגמה, סוג חוזה או סטטוס). פעולות עדכון, הוספה ומחיקה של נתונים לטבלאות ולקטלוגים נקראות "ניהול מערכת".

"טבלאות מערכת" משפיעות גם על מבני החוזים (דרך נושא ה"תבניות") וגם על פעולתה של המערכת (לדוגמה, הטבלה "משתמשים" מכילה רשימה של עובדים שיש להם הרשאות גישה לחוזים, וטבלת "תפקידים" קובעת איך מתנהלת הגישה של משתמשים אלה, כמו למשל אם הם יכולים לערוך חוזים או רק לצפות בהם). פעולות שינוי במבני החוזים ובטבלאות המערכת המשפיעות על פעולתה, נקראות "ניהול מערכת מתקדם"

היכולת לבצע פעולות ניהול קשורה לשתי הרשאות הנקראות "מנהל מערכת" ו"מנהל-על של המערכת": עובדים שאין להם אף אחת מן ההרשאות יכולים לבצע רק עריכה מוגבלת של נתוני העובד שלהם; עובדים שיש להם הרשאת "מנהל מערכת" בלבד, יכולים לבצע רק פעולות מסוג "ניהול מערכת", ועובדים שיש להם גם הרשאת "מנהל מערכת" וגם הרשאת "מנהל-על של המערכת" יכולים לבצע גם פעולות מסוג "ניהול מערכת" וגם פעולות מסוג "ניהול מערכת מתקדם".

פעולות הניהול האפשריות לביצוע תלויות גם במהדורת התוכנה. חלק מהן אינו נגיש בהתקנות ממהדורות שאינן מתקדמות. ראה טבלה להלן עם הפירוט המתאים.

איך ניתן לדעת אילו הרשאות יש לי?

מסכי האדמיניסטרציה מוצגים באופן שונה בתלות בהרשאת "מנהל מערכת" / "מנהל-על של המערכת". להלן מראה המסך עבור הרשאות שונות. לפי מבנה זה, תוכל לדעת אילו הרשאות יש לך.

רק משתמשים עם הרשאת "מנהל-על של המערכת" יכולים לשנות את ההרשאה של משתמשים אחרים, ולפיכך, אם חסרה לך הרשאת ניהול כלשהי, אנא פנה לעובד המתאים בארגון שלך לצורך קבלת ההרשאה.

הרשאה

מראה המסך - סוגי טבלה וטבלאות לבחירה

עובד ללא הרשאות ניהול

Admin Page Non Admin

עובד עם הרשאת "מנהל מערכת"

Admin Page Admin

עובד עם הרשאת "מנהל-על של מערכת"

Admin Page Super Admin
רשימת טבלאות באיזור האדמיניסטרציה

להלן רשימה של טבלאות המערכת הזמינות במערכת TopContracts (אם אינך רואה טבלה מסוימת, אין לך הרשאות לערוך אותה):

שם

על מה משפיעה הטבלה?

הרשאה מינימלית המאפשרת עריכה

מופיע החל ממהדורה...

העדפות משתמש/מערכת

עדכון פרטים כלליים של המשתמש המחובר למערכת.

לא נדרשת הרשאת ניהול

כל המהדורות

סוגי חוזים

סוגים של חוזים שניתן ליצור.

"מנהל מערכת"

כל המהדורות

מטבעות

מטבעות שניתן להשתמש בהם עבור פריטי חוזים.

"מנהל מערכת"

כל המהדורות

סוגי אירועים

סוגים של אירועים שניתן ליצור בחוזים.

"מנהל מערכת"

כל המהדורות

סטטוסים של חוזים

סוגים של סטטוסים שניתן להקצות לחוזים.

"מנהל מערכת"

כל המהדורות

משתמשים

ניהול משתמשי מערכת מורשים.

"מנהל-על של המערכת"

כל המהדורות

סוגי הודעות

סוגים של הודעות התראה שהמערכת יכולה ליצור.

"מנהל-על של המערכת"

כל המהדורות

מבנה ארגוני

מבנה הארגון המשתמש במערכת. משתמשים משוייכים ליחידות ארגוניות המובנות בטבלת מערכת זו.

"מנהל-על של המערכת"

כל המהדורות. ממהדורת Professional, המבנה הארגוני תופש צורה של "עץ"

תפקידים והרשאות

תפקידים מוגדרים לצורך בקרת גישה לחוזים. הם מוקצים לכל קישור בין חוזה למשתמש, ומגדירים אילו חלקים של החוזה המשתמש יכול לראות ולערוך.

"מנהל-על של המערכת"

ממהדורת Professional

תצורת מערכת

זה המקום שבו ניתן לצפות ולערוך בהגדרות היישום (של המערכת כולה) ולערוך אותן. כמו כן, פעולות מערכת מסוימות, כדוגמת "הפעלת שירות התראות", יכולות להתבצע מדף זה.

"מנהל-על של המערכת"

כל המהדורות

שדות מוגדרי המערכת

עריכת תבניות להגדרת המבנים של חוזים מסוגים שונים, מיפוי קבוצות שדות לתפקידים ולסוגי חוזים.

"מנהל-על של המערכת"

ממהדורת Professional

יישומים מקושרים

בוני URL המשמשים ליצירת קישורים אוטומטיים בין פריטי נתונים של חוזים לנתונים שהם ייחודיים ליישומים חיצוניים

"מנהל-על של המערכת"

ממהדורת Enterprise

תבניות דוחות

תבניות של דוחות - עריכת שמות והגדרה כ"תבניות מערכת".

"מנהל-על של המערכת"

ממהדורת Professional

חיפושים שמורים

חיפושים שמורים - עריכת שמות והגדרת "מקור החיפוש" כרשימת חוזים

"מנהל-על של המערכת"

כל המהדורות

קטלוגים: רשימת קטלוגים

הגדרת קטלוגים חדשים, שינוי שמות של קטלוגים קיימים

"מנהל-על של המערכת"

ממהדורת Professional

קטלוגים: שדות קטלוג

הגדרת שדות בקטלוגים

"מנהל-על של המערכת"

ממהדורת Professional

קטלוגים: רשומות קטלוג

הוספה/מחיקה/עריכה של רשומות בקטלוג

"מנהל מערכת"

כל המהדורות

רשימות ערכים של שדות מסוג רשימה

הוספה/מחיקה/עריכה של נתונים המופיעים בשדות מסוג "רשימה" בחוזים

"מנהל מערכת"

כל המהדורות