צופה/עורך הפריטים (חוזים)
פרק זה דן במסך הצפייה/עריכה של נתוני הפריטים (חוזים) הנקראים, בהתאמה, "צופה/עורך החוזים", ובמבנה החוזים, על פיו נבנה מסך זה באופן דינאמי.

פרק זה דן באחד הכלים המרכזיים של המערכת - עורך/צופה החוזים.

עורך/צופה החוזים משמש לצפייה בנתונים השונים של כל חוזה, עריכה שלהם, עיון בקבצים קשורים וניהולם, בניית אירועים והתראות, וניהול גישה לחוזה על ידי רשימת מורשים.

החוזה שמוצג נבנה באופן דינמי מקבוצות השדות המאוגדות בתבנית שעל בסיסה בנוי החוזה (על פי הסוג שלו), בהתאם ל"תפקיד" המוגדר של המשתמש בחוזה, כלומר, כל משתמש יכול לראות תצוגה שונה של אותו חוזה.

כיוון שלא ניתן להבין את מבנה מסך העריכה של חוזים ללא הבנת מבני החוזים עצמם, הפרק מתחיל בדיון במבני החוזים, וממשיך לדיון במבנה המסך.

מ"צופה החוזים" ניתן לבצע אוסף פעולות קשורות:

  • הפקת דוח חוזה.

  • שכפול החוזה (העתקתו לחוזה חדש).

  • מחיקת חוזה.

המעבר בין "צופה החוזים" ל"עורך החוזים" מוגדר כ"מעבר למצב עריכה". המעבר ההפוך נקרא "חזרה למצב צפייה". ניתן להיכנס אל החוזה ישירות במצב צפייה מצלמית הצפייה icon View המופיעה במקומות רבים (לוח המחוונים, תוצאות החיפוש וכו'). מאותם מקומות, אם יש הרשאות מתאימות, ניתן להיכנס לחוזה במצב עריכה מצלמית העריכה icon Edit.

דוגמאות לנתונים המוצגים במסך, למצב צפייה ולמצב עריכה...
צופה החוזה - מבט סיכום
צופה החוזה - קבוצת שדות בשם "נתוני יסוד"
עורך החוזה - הזנת נתונים