לוח המחוונים
לוח המחוונים/דף הבית
מבנה
Dashboard Structure
פעולות במסך
Dashboard Actions

לוח המחוונים הוא הדף הראשי של המערכת. דף זה מוצג כאשר נכנסים אל המערכת ללא גישה ישירה לדף מסוים (למשל בניווט לכתובת הראשית של המערכת http://myServer/TopContracts...).

לוח המחוונים מכיל שני חלקים - אחד מופיע תמיד, והשני מופיע רק אם הוגדר על ידי מנהל המערכת.

החלק שמופיע תמיד הוא טבלה המכילה את רשימת 10 החוזים האחרונים (אם יש כאלה, אחרת הרשימה יכולה להיות קטנה יותר ואף ריקה) שהתעדכנו ושקשורים למשתמש שהתחבר למערכת:

  1. 10 החוזים האחרונים נבחרים בהתאם לחותמת הזמן של העדכון שלהם

  2. כל משתמש יראה רק חוזים בהם יש לו הרשאה (דרך רשימת המורשים של החוזה).

  3. מכיוון שכל עדכון בחוזה קובע את תאריך העדכון שלו, גם כאשר הוא נעשה על ידי משתמש אחר מזה שכרגע מחובר למערכת, הרשימה עשויה להכיל חוזים שהמשתמש המחובר למערכת לא עדכן בעצמו.

החלק האופציונלי מכיל מספק כלשהו של אלמנטים גרפיים, המציגים, כל אחד, תוצאת חישוב או/ו חיפוש שמבוצע במערכת. האלמנטים בלוח המחוונים הם אישיים - לכל משתמש במערכת יש לוח מחוונים משלו. הכותרת של כל אלמנט, שמות הסדרות שלו, והערכים ליד כל אחד מחלקיו צריכים להיות ברורים למשתמש הנוכחי.

קיימים אלמנטים משלושה סוגים: מספר יחיד, גרף של סדרה בודדת, וגרף של סדרות מרובות. בכל אחד מהם, לחיצה על החלק המתאים תוביל לתוצאה המתאימה:

  • כאשר האלמנט מציג את הערך "1", לחיצה עליו תוביל ישירות לחוזה המתאים

  • כאשר האלמנט מציג את ערך גבוה מ-"1", לחיצה עליו תוביל למסך תוצאות החיפוש המוכר, עם רשימת החוזים המתאימים

משתמשים לא צריכים להתחיל את היישום מה-URL הבסיסיה הזה: הם יכולים ליצור כל כמות של URLs חלופיים שיפעלו כנקודות כניסה ליישום, שלוקחות אותם למקומות מתאימים יותר עבורם מאשר לוח המחוונים המסופק. להלן תיאור איך לעשות זאת על ידי שימוש בסימניות.