פעולות אסורות והודעות השגיאה שלהן
פעולות נפוצות שאינן מותרות והודעות השגיאה שלהן

כל ניסיון למחוק תיעוד של טבלת מערכת שנמצאת בשימוש בכל הקשר אחר של היישום, ייחסם. יוצא מן הכלל של הכלל הזה הוא רשימת "שדות" (ראה להלן).

הודעת השגיאה המוצגת למשתמש בניסיון כזה בדרך כלל תסביר את עצמה, והיא תכיל טקסט כגון "נעשה ניסיון למחוק אשר מוקצה ל..."