חיפוש חוזים על סמך טקסט או פרמטרים

חלק החיפוש מספק "מנוע חיפוש" לאיתור חוזים בקלות וללא מאמץ. על מנת להשתמש בו, המשתמשים צריכיםלנווט אל "חלק החיפוש" ולבחור "חיפוש פשוט" או "חיפוש מתקדם" מתוך הקישור בצד הכותרת.

משתמשים יכולים לבצע את החיפוש מבלי לספק ביטוי חיפוש כלשהו או פרמטרים של חיפוש, אבל הדבר אינו מומלץ עם יותר מ-100 חוזים מכיוון שזה יגזול זמן רב למצוא את כל החוזים.

חיפוש פשוט לעומת חיפוש מתקדם

  1. החיפוש הפשוט דמוי "גוגל" מאפשר לאתר חוזים על ידי מתן מילה בודדת או ביטוי בלבד. מנוע החיפוש מחפש את המילה או הביטוי בכל המאפיינים והפריטים של החוזים, ומפרט את החוזים שמכילים את המילה או הביטוי.

  2. החיפוש המתקדם מאפשר לאתר חוזים על ידי מתן שילוב של פרמטרים המרכיבים שאילתא. מנוע החיפוש מחפש ומפרט את כל החוזים שתואמים את השאילתא. השאילתא מוגדרת על ידי שילוב כל הפרמטרים ב-"וביטוי" אחד: כל החוזים עם פריט מסוג א' וששייכים למשתמש דוד ...

חיפוש קבצים פנימיים: אתה יכול לבצע חיפוש אחר טקסט שנמצא בתוך קבצים (גם בחיפוש פשוט וגם בחיפוש מתקדם). החיפוש מבוצע כגד אינדקס שנוצר ונשמר בנפרד, והוא מוכנס לפעולה בכל פעם שנוסף מסמך חדש.